Novare Peritos
Andreas bildspel

Social hållbarhet


Lönsamhet och rekrytering från utsatta grupper är det social hållbarhet handlar om.

Daniel bildspel

Kompetensstyrd rekrytering


Rätt person på rätt plats, alla har möjlighet att lyckas i sitt arbete!

Edison bildspel

Lönsam rekrytering


Det är lönsamt och effektivt att rekrytera rätt person till rätt jobb.

Man moving wood pallets

Unik matchning


Peritos skapar förutsättningar för alla att använda sin kompetens och förmåga.

Ungdomsrekrytering via Peritos

Vi kallar det Introduktionsrekrytering – Med liten risk, låg kostnad och utveckling av dina chefer, tycker vi att Introduktionsrekrytering är Sveriges bästa rekryteringsmetod. Läs mer om ungdomsrekrytering →

Peritos idé

Peritos tror på allas förmåga att bidra till en lönsam verksamhet och därmed till hållbarhet och utveckling. Självklart bygger vår idé på värderingen att alla människor är lika i värdighet och rättigheter. Läs mer 

Våra kandidater

Peritos kandidater är unga killar och tjejer som är engagerade, intresserade och motiverade att få visa att de kan utföra ett arbete. De har olika kunskaper och förmågor som gör dem unika. Det som förenar dem är att de gått på en gymnasiesärskola och har någon form av funktionsnedsättning. Läs mer 

Hör av dig!

Så berättar vi mer om hur Peritos kan möta ert behov av rekrytering.

Kontakta oss